Een kroon is en kapje van metaal, vaak overkapt met porselein, dat op een afgeslepen kies/tand wordt geplaatst. Hiermee wordt de oorspronkelijke vorm weer hersteld. De tandarts maakt een kroon als de tand/kies zo is aangetast dat het geen steun meer kan geven aan een gewone vulling, verkleuring of slechte vorm van een element. Een brug wordt gemaakt als er een element ontbreekt. Dan worden de elementen naast de ontbrekende tand beslepen en komt er een brug.

Deze bestaat dus uit twee kronen met een kroon er tussenin (brug tussendeel). Een brug kan nodig zijn om beter te kunnen kauwen, esthetiek en voorkoming van het scheef groeien van tanden/kiezen. Voor het maken van een kroon of brug bij een tandarts wordt meestal verdoving gegeven, vervolgens wordt er geslepen, een afdruk gemaakt van zowel de kaak waar het werk komt te zitten als de kaak er tegen over. Een beet registratie (wasbeet) wordt vervaardigd zodat de tandtechnieker de gebitsmodellen goed op elkaar kan plaatsen en de kleur wordt bepaald. Voor kleurbepaling zeker als het voortanden betreft stuur ik de patiënt vaak naar het tandtechnisch laboratorium , omdat ze daar meer kleuren tot hun beschikking hebben en meer ervaring hebben en de patiënt dan ook zelf zien.

De volgende afspraak wordt het werk geplaatst. Na het passen en eventueel beslijpen als het te hoog aanvoelt wordt deze vastgezet met cement. Na de behandeling kunnen de tanden nog wat gevoelig blijven. Als een tand of kies onvoldoende houvast biedt voor een kroon, moet er eerst een zogenaamde opbouw worden gemaakt. Deze wordt met een pin in het wortelkanaal vastgezet en over deze opbouw kan vervolgens de kroon of brug worden geplaatst. Bij kroon en brugwerk moet extra aandacht worden besteed aan de mondhygiene. Een kroon of brug gaat normaal gesproken ongeveer 10 jaar mee.

Als u denkt een kroon van de tandarts nodig te hebben, informeer dan eens bij ons. We kunnen onderzoeken hoe lang geleden de kroon bij uw tandarts geplaatst is en daarmee bepalen of de kroon aan vervanging toe is.