Hoe werkt alles bij tandartspraktijk Haarlem Martin Levie?

Bent u op zoek naar een tandartspraktijk in Haarlem? Zoekt u een tandarts, die ook weer bij het big register her geregistreerd is en aan alle wettelijke eisen voldoet, Kijk dan eens rond op deze website? Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd bellen. Als u zich heeft ingeschreven via de telefoon of via de website dan wordt er een afspraak gemaakt om uw gebit volledig na te kijken.  Tot 18 jaar is men voor tandheelkunde verzekerd. Waar nodig zullen röntgenfoto’s worden gemaakt en gaan we deze met u besproken. Naar aanleiding van de bevindingen wordt een behandelplan gemaakt en indien gewenst krijgt u een begroting. Als u hiermee akkoord bent, maken we verdere afspraken.

Uw rekening krijgt u digitaal via infomedics. Mocht u uw rekening toch op papier willen ontvangen geeft u dit dan aan bij uw bezoek. Uw nota gaat eerst naar de verzekeraar en voor wat niet wordt vergoed krijgt u de rest nota . Elk half jaar krijgt u vervolgens van mij een oproep voor controle en het advies is om minimaal één keer per jaar te komen. Heeft u veel vullingen en/of kronen in uw mond dan is twee keer per jaar wenselijk. Desgewenst kunt u hierover met mij een afspraak maken. Als u maar één keer per jaar wilt komen krijgt u toch na een half jaar een kaartje van mij en kunt u deze negeren. Na een half jaar krijgt u dan weer een kaartje waarop dan staat dat u al een jaar niet bent geweest.

Mocht u nog vragen hebben kunt u mij mailen naar tandarts@martinlevie.nl of de tandartspraktijk Haarlem bellen op 023-5425185.

Bij problemen aan uw gebit kunt u altijd contact opnemen met tandartspraktijk Haarlem.

Mocht u geen patiënt zijn bij mij kunt u toch bellen voor een afspraak en ga ik kijken wat we aan de klachten kunnen doen. Mocht u wel patiënt zijn kunt u natuurlijk ook bellen bij problemen.Als u ontevreden bent over een behandeling neem dan ook contact op om te kijken hoe we het kunnen oplossen. Als dit uw ogen niet naar tevredenheid is opgelost leg uw klacht dan neer bij www.tandartssupport.nl voor bemiddeling.

PRIVACY VERKLARING.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS OP PRAKTIJK :

Ik ben me ervan bewust om de privacy van mijn patiënten te beschermen en van de rechten van mijn patiënten over inzage enzovoort.

Doeleinde van mijn gegevensverzameling:

Het doel van mijn gegevens die ik van patiënten verzamel in mijn software van Novadent is om een behandel historie vast te leggen en ook de noodzakelijke medische gegevens voor veilige behandeling. De persoonlijke gegevens zoals naam, adres enzovoort zijn nodig voor facturatie en identificatie van de klant en het maken van een afspraak. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

VERSTREKKEN GEGEVENS AAN DERDEN:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren zoals het betalen van rekeningen, naar verwijzers of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

BEWAARTERMIJN:

Verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor fiscale wetgeving.

COOKIES:

Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

BEVEILIGING:

Mijn website is beveiligd en dat is te zien aan het slotje in de browserbalk. Er wordt gebruikgemaakt van een SSL-certificaat. Mijn computer is beveiligd met een firewall en een antivirus scanner en wachtwoord. Ook mijn tandheelkundige programma NOVADENT is beveiligd met een wachtwoord.

UW RECHTEN:

De patiënt heeft het recht opgeslagen gegevens te kunnen opvragen. Ze hebben het recht de gegevens in te zien. Ook mogen ze vragen de gegevens te verwijderen.

PAPIER:

Via de papier versnipperaar en vervolgens storten in de papier bak voor de papier afval en van daar uit  opgehaald  door een afval verwerkingsbedrijf.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens:

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

 

 

Martin Levie tandarts,

Zijlweg 75

2013 DD Haarlem