BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS OP PRAKTIJK :

Ik ben me ervan bewust om de privacy van mijn patiënten te beschermen en van de rechten van mijn patiënten over inzage enzovoort.

Doeleinde van mijn gegevensverzameling:

Het doel van mijn gegevens die ik van patiënten verzamel in mijn software van Novadent is om een behandel historie vast te leggen en ook de noodzakelijke medische gegevens voor veilige behandeling. De persoonlijke gegevens zoals naam, adres enzovoort zijn nodig voor facturatie en identificatie van de klant en het maken van een afspraak. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

VERSTREKKEN GEGEVENS AAN DERDEN:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren zoals het betalen van rekeningen, naar verwijzers of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

BEWAARTERMIJN:

Verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor fiscale wetgeving.

COOKIES:

Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

BEVEILIGING:

Mijn website is beveiligd en dat is te zien aan het slotje in de browserbalk. Er wordt gebruikgemaakt van een SSL-certificaat. Mijn computer is beveiligd met een firewall en een antivirus scanner en wachtwoord. Ook mijn tandheelkundige programma NOVADENT is beveiligd met een wachtwoord.

UW RECHTEN:

De patiënt heeft het recht opgeslagen gegevens te kunnen opvragen. Ze hebben het recht de gegevens in te zien.

PAPIER:

Via de papier versnipperaar en vervolgens storten in de papier bak voor de papier afval en van daar uit  opgehaald  door een afval verwerkingsbedrijf.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens:

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

 

 

Martin Levie tandarts,

Zijlweg 75

2013 DD Haarlem