stoppen met roken

-

Geachte Patiënt,

als u wilt stoppen met roken en niet alleen in het belang van uw lichamelijke gezondheid, maar ook voor de gezondheid in uw mond en dan vooral uw  tandvlees kijk dan eens op http://www.nustoppenmetroken.nl.

Met vriendelijke groeten,
Martin Levie, tandarts,
Zijlweg 75
2013 DD Haarlem
tel: 023-5425185
www learn this here now.martinlevie.nl ,
www.durfweernaardetandarts.nl