stille boor

-

Speciaal voor angstige patiënten heb ik nu de beschikking over een vrijwel geluidloze airrotor you can try this out.

Met vriendelijke groeten,
Martin Levie, tandarts,
Zijlweg 75
2013 DD Haarlem
tel: 023-5425185
www.martinlevie.nl ,
www.durfweernaardetandarts.nl